Linoljefärg

Linoljefärg


Linoljefärg är en av våra äldsta färgtyper och har funnits i mer än 500 år. Färgen ger en levande, vacker och hållbar yta och innehåller olika linoljor och pigment. Linoljefärg tränger in i underlaget och ger ett mycket bra skydd mot vatten och smuts. Med linoljefärg får du mest färg för pengarna, från 15-20 kvm/liter. Om du underhåller den gamla linoljefärgen i tid så är det enkelt att göra om - borsta bort gammal färg och måla. Då det inte finns något vatten eller några kemikalier som dunstar bort av sig själv måste man måla mycket tunt. Linoljefärg fungerar på de flesta underlag såsom trä, plåt, järn, puts, tapet, gips, lera, tegel – inomhus och utomhus.


1. Linoljefärg Inomhus och Utomhus. Vår vanligaste linoljefärg som fungerar både inomhus och utomhus är uppbyggd med rå linolja och linstandolja samt oxidpigment. Under många år har vi märkt att sambandet med rå linolja och linstandolja fördröjer nedmattning och kritning och därmed förekommande underhåll. Vi har även förstärkt den här linoljefärgen med 1% fungicider och 5-10% zink mot mögelpåväxt. Färgen innehåller ej lösningsmedel. 

2. Linoljefärg Inomhus. Sedan våren 2020 har vi återigen tagit upp vår gamla trotjänare Linoljefärg Inomhus. Den är tillverkad av kokt linolja och pigment. Ej zink eller några kemikalier eller lösningsmedel. Den här färgen är helt märkningsfri. Den fungerar bara inomhus. Den finns i vitt och kan brytas i ncs eller raä. Observera att denna linoljefärg inte behöver spädas med lösningsmedel. Viktigt dock att stryka mycket tunt.

 

Kulörer:

Standardkulörer: Vi har en mängd vackra standardkulörer, klassiska och moderna. Dessa går att på egen hand blanda för att erhålla andra kulörer.

Specialkulör: Vi kan även bryta till din Specialkulör i NCS eller RAÄ (riksantikvarieämbetet) kulör.

Nyansering: Hittar du inte din kulör bland ncs, raä eller våra standardkulörer, så nyanserar vi fram den.

 

Vi bryter alltid linoljefärg med linoljefärg, med våg med fyra decimaler. Inga brytningar görs med syntetiska pastor eller lösningsmedel. Jo, i vissa få extrema kulörfall tar vi hjälp av syntetisk pasta, men då max 5%.