Linolja

Lite om linolja

 

Odling

Linodling förekommer i många delar av världen. De största odlingsarealerna finns i Kanada, Kina och Indien. Man skiljer på oljelin och spånadslin.

 

Linoljeutvinning

Oljan utvinns genom att fröet pressas i en skruvpress. Oljan kan vara kallpressad eller varmpressad. Den kallpressade oljan pressas direkt i skruvpressen och de mesta föroreningarna stannar därmed i presskakan. Den varmpressade oljan framställs genom att fröet krossas och upphettas med ånga innan den pressas. Det innebär att mer föroreningar följer med i oljan. Vid kallpressning får man ut ca 25% av frövikten i olja mot ca 30% vid varmpressning.

 

Rå linolja

Den råa linoljan har mycket låg viskositet, är mycket tunn och lättflytande, och tränger därför väldigt bra in i trä och andra underlag. Linolja torkar genom oxidation och den tunna, lättflytande råa linoljan har därför relativt lång torktid.

 

Kokt linolja

Kokt linolja upphettas i slutna kärl samtidigt som man tillför syre och ibland även torkmedel. Den kokta eller uppvärmda linoljan har högre viskositet dvs är tjockare, än den råa linoljan. Den kokta linoljan kan även raffineras och avslemmas för att bli extra ren.

 

Linstandolja

Linstandolja framställdes förr i tiden genom att linoljan fick stå framme i solen under lång tid. Oljan oxiderade då under lång tid och blev tjock och ljus. Idag upphettas linoljan, utan tillförsel av syre, till 280-300 grader vilket gör att oljan polymeriseras utan oxidation. Fördelen med att använda den polymeriserade linstandoljan i färg är att den ger färgen ett tåligare ytskikt än den kokta linoljan.

 


Raffinerad Kokt Kallpressad Linolja Imregnering


Kokt kallpressad linolja Impregnering fungerar utmärkt till impregnering och ytbehandling av trä, sten, tegel, skiffer, betong och plåt,  golv inomhus och utomhus, skärbrädor, köksbänkar, möbler, träbåtar, instrument, fönster, snickerier och fasader. Ja egentligen allt i hus och hem som behöver mer "näring".

Kokt kallpressad linolja Impregnering fungerar utmärkt till impregnering och ytbehandling av trä, sten, tegel, skiffer, betong och plåt, golv inomhus och utomhus, skärbrädor, köksbänkar, möbler, träbåtar, instrument, fönster, snickerier och fasader. Ja egentligen allt i hus och hem som behöver mer "näring".

 

Det är stora skillnader mellan olika linoljeprodukter just beroende på hur ren den ingående linoljan är. Våra linoljeprodukter baseras på vår unika linolja. Utifrån ett antal noga utvalda linfrösorter låter vi kallpressa ca 25% av fröets vikt till olja. Denna "jungfruolja" renar vi ytterligare genom en unik raffineringsprocess. Vår linolja tränger djupare in i underlaget. Reningsprocessen av linoljan minskar risken för att linoljan ska få angrepp av mikroorganismer och mögel, samt att den torkar snabbare. Kokt Kallpressad Linolja Impregnering har torrhalt om 100% vilket innebär att det man bär hem är det som finns kvar på underlaget efter behandling och inte bara vatten eller farliga lösningsmedel som dunstar och försvinner. 

 

Linolja Impregnering innehåller inga lösningsmedel eller tungmetaller och är naturligtvis fri från vatten.

 

Linolja har ytterst små molekyler och har möjlighet att tränga in i underlaget och skydda för annan inträngning av vatten, fukt och smuts. Linolja torkar normal på 1-3 dagar beroende på underlag och hur tjockt lager man lägger på. Luft, värme och ljus påskyndar torkningen.

 

Lägg på tunna lager och ta bort överskottet med trasa efter 20 minuter. Med fördel så strykes ytan flera gånger, med torkning emellan, tills ytan är helt mättad. 

 

Innehåller: Extra renad och raffinerad kallpressad, kokt linolja utan några lösningsmedel.


Används till: Impregnering och ytbehandling av trä, sten, järn, plåt, skiffer, lera, tegel med mera.


Åtgång: 1 liter räcker till ca 6-10 kvadratmeter.


Torktid: 24 timmar vid rumstemperatur.


Torrvolym: 100 %.ARBETSSÄTT:

 1. Linolja Impregnering kan användas både kall och varm.
 • Varm olja: Värm oljan till 130-150°C. Till detta finns termostatstyrda uppvärmningskärl att köpa eller hyra. Som ett exempel kan nämnas hushållsfritös med termostat eller värmepatron i specialkärl. Man kan också använda en kasserad kastrull och en termometer. Stoppa ner termometern från början och lämna inte spisen under uppvärmningen. Vid 130°C varken osar eller bubblar impregneringsoljan. Vid 180°C börjar den osa och den kokar vid 250°C och antänds vid 280°C. Tillse att rätt temperatur hålls under hela behandlingen.
 • Kall olja: Häll upp oljan som den är i en bra hink så penseln får plats.
 1. Se till att ytan är ren och torr innan behandling. Kontrollera att fuktkvoten understiger 15 %.
 2. Om det finns risk för mögelsporer på ytan skall den först behandlas med mögelhämmande medel.
 3. Använd en pensel med naturborst vid applicering.
 4. Stryk på oljan flödigt utan att hälla på den.
 5. Partier där oljan tränger in mer kan strykas med ytterligare olja.
 6. Torka alltid bort överflödig olja efter cirka 30 minuter.
 7. Behandlingen kan upprepas tills ytan inte suger mer olja.
 8. För att få en extra fin yta slipa i den våta oljan med ett fint (220-240) sandpapper. Torka därefter bort överflödig olja.

 

RÅD FÖR UNDERHÅLL AV OLJADE YTOR: Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa. Vid behov använd ett PH-neutralt rengöringsmedel. (t ex vanligt diskmedel). Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ ScotchBrite. Skölj noga och torka ordentligt torrt. Används för mycket tall- eller linoljesåpa vid allmän rengöring tas till slut oljan bort, då såpa är mycket starkt.

 

FLÄCKAR: Fläckar som ej kan tvättas bort, samt smärre repor, kan slipas bort genom att använda ett slippapper korn 320-400.

 

FASADER: Före ytbehandling måste ytorna vara trärena och all gammal färg borttagen. Eventuella limningsarbeten bör utföras före ytbehandling. Stora sprickor i fasaden kan spacklas med linoljekitt. Olja endast fasaden om träet är mycket mycket uttorkat och gammalt. Linoljefärg som börjat krita kan med fördel strykas med ett mycket tunt lager olja. Då får ytan en ny fräschör och man kan skjuta på målningen något år.

 

TRÄ UTE: Utemöbler, trallar, båtar, bryggor och annat utvändigt trä kan behandlas med vår linolja, en eller flera gånger beroende på träets utsatthet för väder och vind.

 

TRÄ VID VATTEN: Detaljer som är extremt utsatta för väta kan ställas med ändträet i varm impregneringsolja, detta gäller kanske främst nybyggnation av bryggor eller spångar vid vatten. Upprepa behandlingen 2-3 gånger så att träet blir mättat.

 

TRÄ INOMHUS: Det går utmärkt att behandla trärena möbler med vår linolja. Köksbänkar, skärbrädor, bastupanel och andra ytor som behöver impregneras kan behandlas. Om en blankare yta eftersträvas går det att polera ytan efter 24 timmar med kall olja på en trasa.

 

ROSTSKYDDSBEHANDLING: Grundning med Impregneringsolja ger detaljer av järn ett gott grundskydd mot rost. Gör rent ytan ordentligt med t.ex. en stålborste, så att du får bort allt löst. Stryk därefter ett tunt lager med varm Impregneringsolja. Det går även att olja på järn och sedan bränna järnet med gasollampa. Så kallad oljebränning. Järnet blir då svart.

 

ALLMÄNT: Det är oerhört viktigt om färgborttagning skett med lut eller annan kemisk färgborttagningsmetod, att kontrollera att alla rester av medlet är borta. Minsta rest kan spoliera arbetet. Eventuella rester kan neutraliseras med ättikssprit blandat med vatten.