Färg

Färg med linolja


Traditionella färger som innehåller linolja har använts i många hundra år. In på 1950-talet hörde de till de mest vanliga färgerna inomhus som utomhus. 


Linoljefärg, slamfärg, emulsionsfärg, tempera, roslagsmahogny, tjära och limfärg. Dessa färger är oftast tillverkade av naturliga resurser. Linolja, Jord- och oxidpigment, ägg, krita, benlim, tjära. Traditionella färger innehåller sällan moderna kemiska ingredienser. 


Traditionella färger har många fördelaktiga egenskaper. Egenskaperna är kända då de använts länge. Man vet hur de åldras och hur de fungerar tekniskt.


Traditonella färger är inte dyrare än moderna färger. Linoljefärg exempelvis räkcker till 15-18 kvm/liter mot modern färg som räcker till cirka 7-10 kvm/liter. Och literpriset är ungefär densamma.


Många tror att traditionella färger bara fungerar på äldre hus och i äldre miljöer. Vi har idag en mängd moderna arkitektritade fastigheter som är målade med traditionella färger och det fungerar utmärkt.


Det finns många härliga skrönor om traditonella färger. "torkar aldrig, "giftigt", "tillverkas inte längre", "dyrt", "jobbigt", "inte godkänt", "facket avråder".

Så här ser jag på det. Jag har under mina 20 år haft äran att måla många hus både inomhus och utomhus. Nya som gamla, slott och koja. Alla traditionella färger torkar på en till två dygn om man målar tunt. Då färgen inte torkar i penseldraget har man också chans att gå tillbaka och rätta till. Under en tid har det varit populärt att bryta färgen med lösningsmedel, lacknafta eller terpentin. Detta har tyvärr medfört att exempelvis linoljefärg anses miljöovänlig. Jag har nu målat många detaljer och hela hus med linoljefärg outspädd och jag kan se att det fungerar utmärkt utan lösningsmedel, men då är det mycket viktigt att måla extremt tunt. Traditionella färger står för en mycket liten procent av all färg som tillverkas i Sverige, men vi finns och ökar lite varje år. Allt fler och fler inser fördelarna med traditionella färger. 


Sist men inte minst villl jag slå för det som egentligen är mest viktigt. Traditionella färger är levande och ger underbara färgskiftningar i olika ljus och miljöer. Miljö, hälsa och kultur får man liksom på köpet.